Czasami sesje są koordynowane ze zleceniodawcą online w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki kamerom i mobilnemu internetu.